• Waar word ik gevaccineerd?

  In de Eerstelijnszone Noord-Limburg zijn er twee vaccinatiecentrum actief:
 • Waar kan ik parkeren?

  Er is voldoende parking. Je kan gratis parkeren.

 • Hoe word ik verwittigd?

  Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren. De uitnodiging wordt verzonden per brief door het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse overheid. Je krijgt ook een e-mail en sms voor zover je e-mailadres en gsm-nummer beschikbaar zijn.

  In de uitnodiging staat duidelijk in welk vaccinatiecentrum je moet zijn om je te laten vaccineren. Je krijgt een tijdslot voor vaccinatie voor beide vaccinatiemomenten toegewezen. Je kunt vervolgens online of via het callcenter de afspraak bevestigen, verplaatsen, annuleren of weigeren.

 • Ben je de uitnodiging voor je vaccinatie kwijtgeraakt?

  Geen probleem, je kan ook enkel met je identiteitskaart naar het vaccinatiecentrum komen. Hou eventueel je bevestiging per sms of e-mail bij de hand.

 • Heb je een uitnodiging gekregen, maar kan je die dag niet komen en kan je ook geen ander moment?

  Voorlopig wordt er nog niet op volle capaciteit gevaccineerd in de centra. Daarom zijn de momenten waarop je een afspraak kan inboeken beperkt. Lukt het je echt niet om op het voorgestelde moment te komen? Dan kan je best je afspraak annuleren en heb je tot 20 dagen na je uitnodiging de tijd om een nieuw moment in te plannen. Als er in die 20 dagen geen enkel moment is dat je past, dan word je helemaal onderaan de lijst geplaatst en krijg je later dit jaar een nieuwe uitnodiging.

 • Kan ik kiezen welk vaccin ik  krijg?

  Nee, de vaccins zullen aangeboden worden aan beroepsgroepen, risicogroepen en leeftijdsgroepen in functie van de kenmerken en beschikbaarheid van de vaccins. Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en zijn veilig en voldoende werkzaam om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden. 

 • Ik heb een uitnodiging ontvangen, maar ik word via het werk gevaccineerd. Wat moet ik doen?

  Als je ervoor kiest om niet in het vaccinatiecentrum gevaccineerd te worden, dan kan je in het planningssysteem aangeven ‘Ik ben reeds gevaccineerd’, of dan annuleer je de afspraak. Op die manier komt je slot terug vrij en gaan er geen vaccins verloren.

 • Ik ben mindermobiel en geraak niet op eigen kracht in het vaccinatiecentrum.

  Neem contact met het callcenter via Tel. 011 24 71 91. Zij verwijzen je door naar de juiste contactpersoon.

 • Hoe verloopt de organisatie van de thuisvaccinatie?

  We gaan maximaal uit van vaccinatie in een vaccinatiecentrum. Als je echt niet tot in het centrum kan geraken, neem je contact op met je huisarts. Die zal oordelen of je in aanmerking komt voor thuisvaccinatie. De vaccinatie gebeurt in dit geval op een later moment gebeuren (wellicht in mei 2021).

 • Ik woon in België, maar heb niet de Belgische nationaliteit / ben niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit / heb geen Belgische dokter. Krijg ik wel een oproepingsbrief?

  Ja, de uitnodigingen worden uitgestuurd op basis van je domicilie.

 • Ik ben risicopatiënt maar ben niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit en/of heb geen Belgische dokter. Krijg ik dan wel een oproepingsbrief?

  Er is geen informatieoverdracht van gezondheidsgegevens tussen Nederland en België. Alleen als je aangesloten bent bij een Belgische mutualiteit en daar ook je kosten inbrengt, wordt die info doorgegeven en krijg je een uitnodiging als risicopatiënt.

 • Hoe verloopt de vaccinatie?

  • Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de administratieve ruimte. Als je je te vroeg meldt, mag je even plaatsnemen in een bufferruimte.
  • De administratieve medewerker geeft je info over het vaccin en eventuele nevenwerkingen. Je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand wordt overlopen.
  • De verpleegkundige vaccineert je. Er is één type vaccin per vaccinatielijn.
  • Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte. Er is een medewerker aanwezig om stoelen te ontsmetten en om eventuele nevenwerkingen te signaleren. Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en begeleiders. Er zijn ook toiletten in het vaccinatiecentrum.

 • Vond je geen antwoord op je vraag?