Praktische organisatie van de covid-vaccinatie

van 5- tot en met 11- jarigen in ELZ Noord-Limburg

In december 2021 besliste de Belgische overheid dat alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar de mogelijkheid zullen krijgen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.


Vanaf 13 januari ontvangen de kinderen van 5 tot en met 11 jaar in de Eerstlijnszone Noord-Limburg (Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt) een uitnodiging voor vaccinatie.


Algemene info over het vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar vind je hier


In de vaccinatiecentra van Lommel en Peer
De organisatie van de covid-vaccinatie van de 5- tot en met 11-jarigen gebeurt volledig door de vaccinatiecentra van onze regio. De vaccinaties gaan door in Lommel of Peer. Dit in tegenstelling tot de andere (niet-covid) kindervaccinaties, die hoofdzakelijk gebeuren via de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
We bouwen de vaccinatiecentra hiervoor om naar een kindvriendelijke omgeving met voldoende afleiding en beleving.
In beide centra voorzien we momenten waarop enkel de kinderen worden gevaccineerd.


Plannen van een afspraak
Elk kind van 5 tot en met 11 jaar krijgt de komende weken een uitnodigingsbrief voor de vaccinatie. In tegenstelling tot de oudere bevolking zal er geen vastgelegd prikmoment voorzien zijn in deze uitnodiging. De ouders moeten zelf een afspraakmoment boeken door in te loggen in het afsprakensysteeem. Hiervoor vind je een link in de uitnodigingsbrief.
Let op: er zijn slechts een beperkt aantal prikdagen voorzien voor kinderen, wacht dus niet te lang met het inplannen van de afspraak.


Toestemming van beide ouders
De toestemming van beide ouders is nodig om een afspraak te mogen boeken en het kind aan te melden voor vaccinatie. Wanneer één van de ouders of voogd een afspraak bevestigt via de link uit de uitnodigingsbrief of via het callcenter, geeft deze hiermee automatisch te kennen dat de andere ouder(s) ook akkoord gaat met de vaccinatie van het kind .
Als er meerdere 5- tot en met 11-jarigen in een gezin gevaccineerd moeten worden, dan worden deze kinderen afzonderlijk uitgenodigd. De ouders kunnen in dat geval de prikmomenten samen inboeken, via de linken in de verschillende uitnodigingsbrieven.


Begeleiding van het kind tijdens de vaccinatie
Een van de ouders begeleidt het kind tijdens het bezoek aan het vaccinatiecentrum. Dit betekent opnieuw automatisch dat je toestemming geeft om je kind te laten vaccineren.
Stem de vaccinatie dus vooraf af met de andere ouder/voogd, zeker bij co-ouderschap.
Neem samen een gedragen beslissing.
Om je kind(eren) te kunnen identificeren, breng je de kidsID, een ISI+ kaart of een recent klevertje van de mutualiteit mee. Net als volwassenen, moet het kind ook altijd een mondmasker dragen in het vaccinatiecentrum.
Bij aankomst informeert een medewerker van het vaccinatiecentrum de begeleidende ouder over de hulp die hij of zij kan betekenen tijdens de vaccinatie van zoon of dochter.
Kan je als ouder of voogd niet meekomen? Geef dan aan de volwassene, die je kind begeleidt, een brief mee met je goedkeuring. Je vindt een modelbrief op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.
Het vaccinatiecentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de vaccinatie van een kind, vergezeld van een familielid, wanneer blijkt dat één of beide ouders niet akkoord gingen met de vaccinatie.


Lokale verdoving voorafgaand aan de prik
Tijdens het vaccinatiemoment kan er, indien nodig, gebruik gemaakt worden van een lokale ijsspray om de bovenste huidlaag gedurende een twintigtal seconden te verdoven. Hierdoor zal het kind de prik zelf minder voelen.